Opłacalność prowadzenia punktu skupu bydła

Posted on Posted in Usługi

Prowadzenie gospodarstwa rolnego, pomimo licznych dotacji unijnych oraz restrukturyzacyjnych przestaje być opłacalne. Uprawy pól wciąż narażone są na straty, wynikające z niesprzyjających warunków pogodowych, zaś hodowla zwierząt jest bardzo droga, ze względu na wysokie ceny pasz, którymi karmiona jest trzoda. W branży około rolniczej najlepiej prosperują zakłady, które prowadzą punkty skupu bydła od rolników. Marża, […]