Pomiar zawartości wilgoci bądź pary wodnej w powietrzu, glebie i przestrzeni zamkniętej jest nieodzowny. Nieprawidłowy poziom nawilżenia w pomieszczeniach może prowadzić, na przykład, do złych warunków środowiskowych i magazynowych. W istocie wysoki poziom wilgotności może być przyczyną zanieczyszczeń domowych, pleśni i wirusów, zaś niski może prowadzić do podrażnień skóry, wyładowań elektrostatycznych oraz problemów z oddychaniem.

Krótka charakterystyka działania

Higrometry albo po prostu czujniki wilgotności to nic innego jak bardzo precyzyjne urządzenia służące do pomiaru wilgotności powietrza czy też ilości pary wodnej w powietrzu. Działanie tego urządzenia jest proste. Urządzenie to mierzy wilgotność względną i bezwzględną:

  • wilgotność względna – tj. ilość pary wodnej w powietrzu w porównaniu z najwyższą możliwą, wyrażana jest w procentach,
  • wilgotność bezwzględna – tj. ilość pary wodnej w danej jednostce objętości i temperatury powietrza (np. g/m3).

Higrometry – co to za urządzenia?Typy higrometrów

  • Punktowe – najczęściej składają się z polerowanego metalowego lustra, które jest schładzane przy stałym ciśnieniu i parze, aż wilgoć po prostu zacznie się na nim skraplać. Wartość temperatury metalu, przy której zaczyna się kondensacja, jest równa temperaturze punktu rosy.
  • Mechaniczne – higrometry te kierują się zasadą, iż substancje, które są pochodzenia organicznego (w szczególności te bardzo niewielkie) reagując na wilgoć samoczynnie się rozszerzają. Proces skurcz-rozszerzenie włosa w tym higrometrze mechanicznym sprawia, iż sprężyna w nim zawarta powoli przesuwa igłę po tarczy.
  • Elektryczne – mierzą one zmianę oporności elektrycznej cienkiej warstwy półprzewodnika w miarę zmiany wilgotności.
  • Psychrometry – to zaś urządzenia higroskopijne, które wykorzystują dwa termometry – jeden mokry, drugi suchy do określania wilgotności poprzez odparowanie. Mokra ściereczka owija termometr typu mokrego wokół jego zwiększonego końca. Dzięki szybkiemu obracaniu obu termometrów lub wdmuchiwaniu powietrza nad żarówkami temperatura termometru typu mokrego jest chłodniejsza niż temperatura termometru typu suchego. Różnica temperatur pomiędzy termometrem mokrym i suchym może być zastosowana do obliczenia ilości pary wodnej w powietrzu.

Jak widać, istnieje wiele różnych higrometrów, lecz każdy w rezultacie służy do tego samego – zbadania wilgotności powietrza. To, który higrometr osobiście wykorzystamy, zależy wyłącznie od miejsca jego przeznaczenia oraz budżetu, jaki chcemy na niego przeznaczyć.