Badania materiałowe stanowią niezmiernie ważny element przygotowywania elementów stalowych i metalowych zwłaszcza wtedy, gdy konstrukcje takie będą wpływały na poziom bezpieczeństwa czyli będą użytkowane przez ludzi. Wtedy to jakość wykonanych spoiw czy jakość samych materiałów stanowi języczek uwagi dla wszystkich zajmujących się tym inżynierów.

Solidne badanie Pt są jednymi z chętniej wykorzystywanych dziś badań do oceny spoistości materiału i jakości wykonania spawów. Dzięki tym badaniom możemy bez trudu ocenić jakość praktycznie dowolnej powierzchni tak punktowo jak i całościowo. Wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości na etapie tych badań często jest w stanie zatrzymać cały proces produkcyjny jednego z elementów, który niestety nie spełnia norm bezpieczeństwa. Wydaje się, że badanie Pt przez kolejne lata nadal będzie najpowszechniej wykorzystywanym w produkcji elementów stalowych badaniem. Badania takiego typu są niezmiernie dokładne, a wykryte nieprawidłowości w strukturze materiały lub spoiwa sprawiają, że w wątpliwość poddawane często jest wiele więcej elementów wykonywanych w jednym cyklu produkcyjnym.

Dzięki badaniom takim jak badanie Pt rośnie jakość wykonywanych przez wiele zakładów produkcyjnych elementów z materiałów takich jak stal i pochodne. To również jedno z prostszych badań, a dzięki temu badanie Pt są wykorzystywane również chętnie w znacznie mniejszym przemyśle, gdzie dba się o jakość produkcji elementów stalowych i tych wykonywanych z podobnych materiałów.