Prowadzenie gospodarstwa rolnego, pomimo licznych dotacji unijnych oraz restrukturyzacyjnych przestaje być opłacalne. Uprawy pól wciąż narażone są na straty, wynikające z niesprzyjających warunków pogodowych, zaś hodowla zwierząt jest bardzo droga, ze względu na wysokie ceny pasz, którymi karmiona jest trzoda. W branży około rolniczej najlepiej prosperują zakłady, które prowadzą punkty skupu bydła od rolników. Marża, poprzez ustalenie dla hodowców ceny minimalnej za kilogram mięsa i odpowiednio wyższej przy sprzedaży towaru zakładom przetwórczym bywa na tyle duża, że zysk z takiej działalności wciąż utrzymuje się na dość wysokim poziomie od wielu lat.Skup bydła i innej trzody chlewnej jest na tyle intratnym zajęciem, iż rzeźni, które się tym zajmuje powstaje coraz więcej, szczególnie w typowo rolniczych regionach. Dla hodowcy jest to bardzo korzystna sytuacja, ma on szansę na otrzymanie lepszych warunków za sprzedaż towaru. Cena za skup bydła i innej trzody chlewnej, ustalana jest przez państwowe agencje restrukturyzacji i zależy ona od wielu czynników, niezależnych czasem ani od rolnika ani od zakładu przetwórstwa, a bardziej wiąże się to z polityką cenową kraju.