Elektroniczne papierosy przywędrowały do naszego kraju kilka lat temu. Jednak ich upowszechnienie zawdzięczamy dwóm, częściowo związanym ze sobą czynnikom. Pierwszym z nich był wzrost cen na tradycyjne papierosy, które z roku na rok obciążane są coraz większą akcyzą.Drugim z nich był wprowadzony kilka lat temu zakaz palenia tradycyjnych papierosów w miejscach publicznych, w tym w klubach, na przystankach, na stadionach, w miejscach pracy itd. Oczywiście duże znaczenie w upowszechnieniu się e-papierosów miał także wyraźny spadek cen na urządzenia tego typu i większa ich dostępność na rynku, do czego przyczyniły się chociażby takie sklepy internetowe jak elektroniczne papierosy donsenior.pl. Do wzrostu popularności e-papierosów przyczynił się także pogląd o ich mniejszej szkodliwości w stosunku do papierosów typu tradycyjnego, co jedynie w częściowy sposób pokrywa się z prawdą. W upowszechnieniu e-papierosów pewne znaczenia ma także moda i chęć podążania z nowymi trendami, zwłaszcza przez osoby w młodym wieku.Zaglądając na strony internetowe tj. elektroniczne papierosy donsenior.pl możemy dostrzec także, że tego typu urządzenia są chętnie nabywane przez osoby, które walczą z nałogiem. E-papierosy stały się bowiem jedną z metod na rzucenie palenia, co w pewnym stopniu również przyczyniło się do wzrostu ich popularności.