Bez względu na to, że w dzisiejszym świecie istnieje niesłychany postęp technologiczny, a książki coraz częściej zastępowane są przez smartfony, komputery oraz telewizję, rodzice w dalszym ciągu starają się przekonać swoje kilkuletnie potomstwo do wkroczenia w świat książki. Jaka powinna być literatura dla przedszkolaków? Jak zachęcić dziecko do czytania?Dzieci w wieku przedszkolnym zwykle interesują się otaczającym je światem. W tym wieku zafascynowane są głównie zwierzętami oraz ich życiem, dlatego tematyką literatury dla przedszkolaków może być świat zwierząt (często również zwierząt, które wyginęły, np. dinozaurów). Przedszkolacy chętnie oglądają też albumy oraz ilustrowane encyklopedie.Trafną tematyką literatury dla przedszkolaków są też opowiadania sytuacyjne dotyczące ich rówieśników, opowiadające o pierwszej wizycie u dentysty, zakupach, narodzinach młodszego rodzeństwa, itp. Takie opowiadania stopniowo wprowadzają dziecko w życie społeczne. Często literatura dla przedszkolaków powinna być też dostosowana tematycznie w zależności od płci dziecka.