Słodka woda jest jednym z najważniejszych zasobów, jakie posiadają załogi statków morskich. Bez odpowiednio dużych jej zapasów dłuższe rejsy są po prostu niemożliwe. Świeża woda jest pobierana najczęściej z obiektów portowych, ale bywa także generowana na pokładach statków. Na statkach znajdują się specjalne zbiorniki do przechowywania świeżej wody pod ciśnieniem, nazywane zbiornikami hydroforowymi. Są one odpowiedzialne za zabezpieczenie życiodajnego płynu i pompowanie go do wszystkich potrzebujących go miejsc na pokładzie. Jednak świeża woda może łatwo ulec skażeniu – i to na kilka sposobów. Dlatego należy podjąć odpowiednie kroki, aby temu zapobiec. W tym artykule przyjrzymy się różnym działaniom, które należy podjąć, aby zapobiec zanieczyszczeniu słodkiej wody na pokładzie statków. Zbiorniki można zobaczyć tutaj https://epompa.pl/pol_m_Dom-i-ogrod_Zbiorniki_Zbiorniki-hydroforowe-998.html

Dbanie o wodę

statek

Gdy słodka woda jest pobierana z barek lub portów, do transferu wykorzystywane są specjalne węże. Należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić, że słodka woda nie zostanie zanieczyszczona podczas procesu transferu lub w zbiornikach ze świeżą wodą. Świeża woda w zbiornikach powinna być traktowana chlorem w regularnych odstępach czasu. Zbiornik hydroforowy jest więc tutaj niezwykle wygodnym rozwiązaniem, gdyż znajdująca się pod ciśnieniem woda jest stosunkowo bezpieczna. Do sterylizacji wody na statkach stosuje się kilka metod. Najlepsze z nich obejmują sterylizator ultrafioletowy i automatyczny system chlorowania. W tym samym celu można również zastosować system pełnego przepływu jonów srebra.

Przechowywanie wody

Zbiorniki do przechowywania świeżej wody należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, wykonując każdy możliwy krok. Jeśli to możliwe, woda przeznaczona do picia oraz mycia powinna być przechowywana w oddzielnym zbiorniku. Ten zbiornik hydroforowy powinien być odizolowany od obiegu dostarczającego świeżą wodę do systemów chłodzących, oczyszczaczy oleju i tym podobnych zastosowań. W przypadku, gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe, w układzie rur należy zainstalować zawór zwrotny przerwę powietrzną, aby zapobiec niebezpieczeństwu zanieczyszczenia wstecznego. Zbiorniki do przechowywania świeżej wody należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu, regularnie trzeba też przeprowadzać odpowiednią konserwację. Muszą być sprawdzane co dwanaście miesięcy i uzupełniane sterylizowaną wodą po oczyszczeniu roztworem chloru. Zbiorniki magazynowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było łatwe ich opróżnienie i czyszczenie. Zanieczyszczenie świeżej wody występuje głównie w systemie dystrybucji, dlatego odpowiedni system filtracji jest tutaj absolutną koniecznością.