Odzież ochronna to taki rodzaj odzieży, która ma chronić człowieka wykonującego swoje obowiązki zawodowe. Powinna chronić go przed działaniem czynników szkodliwych oraz niebezpiecznych dla zdrowia, a także zabezpieczyć go przed prawdopodobnymi urazami mechanicznymi ciała. Tego rodzaju odzież dzieli się na rodzaje i dziedziny, w których jest niezbędna, właściwości jakie posiada oraz z punktu widzenia poszczególnych elementów, np. takich jak buty ochronne, chroniących najbardziej newralgiczne punkty ludzkiego organizmu.

Co wchodzi w skład odzieży ochronnej

Odzież ochronną dokładnie definiują przepisy BHP, regulujące zasady wykonywania obowiązków w miejscu pracy. Dobiera się ją w zależności od wykonywanych obowiązków oraz wymagań higienicznych zachodzących w cyklu produkcyjnym. Należą do niej:

 • ubrania, kombinezony, fartuchy, buty ochronne,
 • bluzy, koszule i bluzki,
 • spodnie, spódnice oraz suknie, fartuchy przednie i fartuchy częściowe,
 • bielizna osobista czapki, czepki, furażerki, chustki oraz kaptury.

W jaki sposób wybiera się odzież ochronną?

Każdy pracownik wymagający odzieży ochronnej, w celu podniesienia jego bezpieczeństwa pracy, otrzymuje przyporządkowane do danej czynności elementy odzieży ochronnej, dobiera się ją w ślad za:

 • identyfikacja ryzyka związanego z wykonywanymi czynnościami w miejscu pracy,
 • oceną ryzyka, przewidywanym stopniem zagrożenia wystąpienia danego ryzyka i konsekwencjami jego wystąpienia,
 • doborem środków ograniczających wystąpienie danego ryzyka.

Buty ochronne P jak protective

Regulacje wykonywania pracy w butach ochronnych sięgają nie tylko naszych rodzimych przepisów organizacji pracy, ale można je znaleźć już w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. To one określają normy: PN-EN ISO 20346, PN-EN ISO 20345 jakie powinno spełniać tego rodzaju obuwie. W zależności od zbioru wykonywanych czynności pracownikom przysługują buty PB, P1, P2, P3, S B, S1-S5.

Buty ochronne - spełniają swoje zadaniaNajważniejsze zalety butów ochronnych

Buty ochronne muszą nie tylko chronić ciało człowieka przed urazami, ale powinny umożliwić mu komfortową, w miarę możliwości, pracę. Cechy, na które zwraca się szczególną uwagę w butach ochronnych to:

 • odporność w zetknięciu z gorącym podłożem o temperaturze do 300 °C,
 • odporność na przebicia siły 1100 N,
 • antyelektrostatyczność,
 • przewodzenie prądu,
 • izolacja podeszwy od zimna w temperaturach do -20 °C,
 • izolacja podeszwy od ciepła, temperatury w granicach od 150 °C do 250 °C,
 • absorpcji energii w części piętowej obuwia,
 • nieprzepuszczalność wierzchu obuwia.

Odzież robocza, w tym buty ochronne, przydzielane są pracownikom na stałe lub w systemie rotacyjnym.