Integracyjne przedszkole niepubliczne

Wielokrotnie można usłyszeć o integracyjnym przedszkolu niepublicznym, jednak niewielu osobom to określenie może coś mówić. W istocie stanowi rodzaj placówki, której wychowankami są zarówno dzieci zdrowe, jak również te legitymujące się posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej. Skąd pomysł na takie łączenie dzieci? Co przez to można osiągnąć? Czy to dobre rozwiązanie? Jak się okazuje, od najmłodszych lat oswajanie zdrowego malucha z niepełnosprawnymi rówieśnikami buduje poczucie wzajemnej tolerancji, szacunku i zrozumienia. Uczula także na kwestię niesienia pomocy osobom, które - z różnych przyczyn – jej oczekują.

Korzyści dla obu stron

Integracyjne przedszkole niepubliczne ułatwia dzieciom z trudnościami adaptacyjnymi komunikowanie się ze zdrowymi rówieśnikami. Z kolei, dzieci bez zaburzeń fizycznych czy psychicznych są zaznajamiane z tym, jak akceptować tą odmienność, aby w razie potrzeby – ruszać z pomocą. Posyłając dziecko do takiej placówki, korzyści są wymierne. Zarówno dla malucha z niepełnosprawnością, jak również dziecka zdrowego.

przedszkole niepubliczne poznańDzień z życia przedszkola niepublicznego o profilu integracyjnym

To, co w szczególności zasługuje na podkreślenie to brak jakichkolwiek podziałów. Wszyscy wychowankowie, bez względu na kondycję zdrowotną, posiadają takie same prawa i obowiązki. Różnicę stanowi liczebność grupy, która zazwyczaj jest dużo mniejsza niż w standardowej placówce, a w każdej z nich znajdują się dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, nad którymi czuwają – oprócz oczywiście nauczycieli – psychologowie, logopedzi i rehabilitanci. Integracyjne przedszkole niepubliczne oferuje im zatem kompleksową opiekę, na każdym z możliwych aspektów. A jak konkretnie wygląda dzień z życia przedszkolaków? Mianowicie na wspólnej zabawie, posiłkach i nauce. Opiekun poprzez odpowiednio dobrane zabawy i czynności rozwojowe realizuje podstawę programową, w miarę możliwości aktywizując dzieci niepełnosprawne do wspólnego udziału w zajęciach. Jeśli te okazują się zbyt skomplikowane, sprawę przejmuje pedagog, który poprzez pracę indywidualną wspomaga nauczyciela prowadzącego. Oprócz tego, dla wychowanków z zaburzeniami integracyjne przedszkole niepubliczne prowadzi zajęcia wyrównawcze.

Plusy takiej placówki

Atuty przemawiające na korzyść takiego przedszkola niosą za sobą pozytywny wydźwięk zarówno dla zdrowego, jak i dotkniętego niepełnosprawnością dziecka. W pierwszym przypadku otwierają na świat i problemy innych, kształtując poszanowanie i tolerancję względem innych, odmiennych osób. W drugim zaś są motywacją do stawania się lepszym, kontrolowania emocji i rozwijania w sobie zdolności do koncentracji.