Prowadzenie działalności gospodarczej to nie zawsze same przyjemności. Wie o tym każda osoba, która podjęła się kiedykolwiek takiego wyzwania. Są oczywiście niewątpliwe zalety takiego rozwiązania - niezależność, samodzielność decydowania o własnej pracy, elastyczne godziny wykonywania obowiązków, czy wreszcie możliwość wzięcia urlopu o każdej porze roku, bez oglądania się na zgodę jakiegokolwiek kierownictwa.

Niemniej odpowiednie zaplanowanie i bieżące prowadzenie działalności nie jest sprawą łatwą. Podstawowym problemem do rozwiązania w każdej firmie są kwestie formalne - przede wszystkim związane z regulacjami dotyczącymi składek na ubezpieczenia społeczne, podatków i kwestii rozstrzygnięć prawnych.

Od wielu już lat standardem w każdej firmie jest profesjonalna obsługa księgowa. Rzadko zdarza się aby przedsiębiorca, obok prowadzenia podstawowych spraw firmy zajmował się również jej księgowością. Powód jest bardzo prozaiczny - gąszcz przepisów podatkowych jest tak zawiły, że osoba nie będąca zawodowym księgowym najprawdopodobniej prędzej czy później doprowadzi do pomyłek, czy nawet zaniedbań, co jest szczególnie dotkliwie karane przez instytucje skarbowe.

O ile więc księgowość z założenia jest prowadzona przez specjalistę - zatrudnionego w ramach struktury firmy lub świadczącego usługi jako podmiot zewnętrzny, o tyle już korzystanie przez firmy z fachowej opieki prawnika nie jest już tak oczywiste i powszechnie stosowane.

Jest to dość niezrozumiałe, gdyż merytoryczna obsługa prawna firmy daje szansę na uniknięcie wielu czyhających na przedsiębiorców pułapek. Przykładem są chociażby niewłaściwie zawierane umowy handlowe, w których przedsiębiorcy niedostatecznie zabezpieczają swój interes. W przypadku konfliktu z klientem, dobrze skonstruowana umowa umożliwia wyjście z niego bez większych strat. Niestety, często umowy podpisane bez wglądu fachowego prawniczego oka powodują późniejsze duże problemy, których można by uniknąć właściwie konstruując jej zapisy.

Co istotne, aby mieć w firmie prawnika nie trzeba od razu tworzyć w tym celu etatu. Podobnie jak to jest w przypadku księgowości można skorzystać z usług zewnętrznej firmy, którą w tym wypadku będzie kancelaria prawna. Zapewniając sobie tego typu obsługę będziemy mieli pewność, że względy formalne nie będą powodować problemów w funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie www.business-care.pl.